JmaX - DOUDOU

31 mars 2021 à 21h59

Texte Mwen pa sav sa ka rivé mwen épi’w mwen ka santi mwen byen Maré senti’w nou ka pran lawout Lavi’ a kout anlè pawol mwen , mwen toujou doubout Moun pé jalou, mé man pa ni ayen a fout é sé vou ke tchè mwen chwazi de kriyé doudou gadé ki mannyè sé boug’la gadé’w gadé ki mannyè sé boug-la yo ja lé’w ant vou é mwen sa ka kolé annou testé kò’nou pou wè sa ka alé ( doudou ) ou sé di ke bondyé fè’w ba mwen mwen pa ka jéré dot fanm pa chèché pwoblem ba mwen, mwen la ba’w é ou la ba mwen é ou mété ékilib an life mwen ( baby )

REFRAIN Annou fè an bout chimen doudou Ga bowdèl mwen ja simen doudou annou fè ansanm i lè doudou mové tan malgré sa nou la toujou

COUPLET Ou ni tou sa ki fo doudou Mè mwen ni dé défo doudou Lè mwen ka wè an fanm an fòm

REFRAIN x2 Annou fè an bout chimen doudou Ga bowdel mwen ja simen doudou an nou fè ansanm i lè doudou mové tan malgré sa nou la toujou

2eme COUPLET sésyon zouk’la ka ba mwen tchenbé’w an dé bwa mwen mwen ka séré’w ou ka séré mwen séré mwen sésyon zouk’la ka ba mwen tchenbé’w an dé bwa mwen mwen ka séré’w ou ka séré mwen séré mwen

REFRAIN x1 Annou fè an bout chimen doudou Ga bowdel mwen ja simen doudou annou fè ansanmn i lè doudou mové tan malgré sa nou la toujou

3eme COUPLET gadé ki mannyè sé boug la gadé’w gadé ki mannyè sé boug la yo ja lé’w ant vou é mwen sa ka kolé annou testé kò-nou pou wè sa ka alé ( doudou ) ou sé di ke bondié fè’w ba mwen mwen pa ka jéré dot fanm pa chèché pwoblem ba mwen, mwen la ba’w é ou la ba mwen é ou mété équilibre en life mwen TCHÔ Maré senti’w nou ka pran lawout Lavi’a kout anlè pawol mwen , mwen toujou doubout Moun pé jalou, mé man pani ayen a fout’ é sé vou ke tchè mwen chwazi de kriyé doudou

REFRAIN x2 Annou fè an bout chimen doudou Ga bowdel mwen ja simen doudou annou fè ansanm i lè doudou mové tan malgré sa nou la toujou

OUTRO Mwen pa sav sa ka rivé mwen épi’w mwen ka santi mwen byen ou rivé mété mwen a lékilib atansyon mwen toujou real gyalis real gyalis baby Annou fè an bout chimen doudou Ga bowdel mwen ja simen doudou annou fè ansanm i lè doudou mové tan malgré sa nou la toujou JmaX o Lyrics Tchô

Commentaires(0)

Connectez-vous pour commenter cet article