Admiral T Ft. Drexi - Awogan

10 janvier 2020

AWOGAN Ft Drexi Yow Drexi sisi Admiral Ou vwè lanné la sa nou pakay fè yo kado Admiral t ou sav ola mwen soti Si ghetto Yeah mafia yeah well Lajan ka rann yo awogan Money ka rann yo awogan Biatch ka flaté yo ka rann yo awogan Notoryété sa ka rann yo tout awogan Fizi ka rann yo awogan Lajan ka rann yo awogan Biatch ka flaté yo ka rann yo awogan Notoryété ka rann yo tout awo Sa ka rann yo tout awogan Tala kay piké yo piké yo andidan Pwan plas a boss la non sa pa évidan Yo ka gadé-w si kan Yo palé gwa yo ka palé fò Djèl a yo long Kon bèk a pélikan Bloodclaat Pi tètla ka gwosi pi yo ka santi yo envensib Pi yo ka fè fòt apwé ka mandé padon Piti a piti a piti yo ka chanjé atitid Ka pwan mové labitid well Lajan ka rann yo awogan Money ka rann yo awogan Biatch ka flaté yo ka rann yo awogan Notoryété sa ka rann yo tout awogan Fizi ka rann yo awogan Lajan ka rann yo awogan Biatch ka flaté yo ka rann yo awogan Notoryété ka rann yo tout awo Sa ka rann yo tout awogan Menm an lari la sé tiblé la Ka gadé-w kon bounty killer killer Paskè fizi la ka rann yo tout awogan Sifi dè yondétwa biatch Pou yo pati o piyaj Abondans a lambi la Ka rann yo tout awogan Mémwa la kout lèspwi la fèb Jou fanmi a yo yo ka disrespect Rien a foutre ban mwen yo tout ja konèt Plézi an mwen dè ba yo maltèt Pa jouwé lé awogan Ayen pou ayen nou sé donan donan Kwa kibiten sa ka fèt adan on moman Toujou ni rèspè ba manman Poukwa ou vé jouwé lé boss Pou apwé pléré kon ti manman Ou tonbé si pli méchan Gadé-w ka pléré kon ti manmay Ou pâté si cho ou té jis on feu de paille Why ou awogan ou kon de pay Ou mal fè analiz aw Ou konprann ou té dètay mafia Mè poukwa ou awogan Ou si lè virtuel kon awobaz An pa bizwen ékwi on roman Vrai reconnaît vrai ça c’est la base Lajan ka rann yo awogan Money ka rann yo awogan Biatch ka flaté yo ka rann yo awogan Notoryété sa ka rann yo tout awogan Fizi ka rann yo awogan Lajan ka rann yo awogan Biatch ka flaté yo ka rann yo awogan Notoryété ka rann yo tout awo Sa ka rann yo tout awogan Téka ba yo favè mè sa sété avan euh euh Yonn apwé lòt c’est la même sa désèvan euh euh Paka mwen paka mélanjé Adan fucking bakasab a yo Man ah real timoun ghetto Yo pani rèspè pou lé gwan Menm an zyé a syklòn la Pakay ni akalmi non Si yonn diss force dix Mwen ka désan kon louragan Man ah real artist siw sé pussy pussy Bésé zyé aw kon Silex Zouti filé kon sileks Opéré an silans An ka pasé pa finèt I vé test di mwen ki lès Pou nou fou’y a gòch an vitès I awogan i ké ay fè vizit gidé a Biras Lajan ka rann yo awogan Money ka rann yo awogan Biatch ka flaté yo ka rann yo awogan Notoryété sa ka rann yo tout awogan Fizi ka rann yo awogan Lajan ka rann yo awogan Biatch ka flaté yo ka rann yo awogan Notoryété ka rann yo tout awo Sa ka rann yo tout awogan Sa ka rann yo tout awogan

Commentaires(0)

Connectez-vous pour commenter cet article